Magánnyomozás  
Magánnyomozói tevékenységünk során megrendelőink igényeinek megfelelően offenzív, vagy defenzív információszerzést fejtünk ki.

Offenzív tevékenységünk a megrendelőt bármilyen vonatkozásban érdeklő, más személyre, gazdasági társaságra, szervezetre, stb. vonatkozó adat összegyűjtésére, rendszerezésére, illetve az összegyűjtött információk felhasználásra történő előkészítésére terjed ki. Az igénynek megfelelően az összegyűjtött adatokat technikai úton beszerzett bizonyítékokkal is alátámasztjuk.

Defenzív tevékenységünk a megrendelő, vagy az általa meghatározott irányba, más részéről tanúsított adat- és információgyűjtő tevékenység felfedésére irányul, illetve kiterjed a tevékenység akadályozására, gátlására is.
Munkatársaink – betartva valamennyi, a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírást – a hasonló szakterületen szerzett évtizedes rendőrségi tapasztalat, az elérendő céloknak megfelelő technikai eszközök és járműpark birtokában eredményesen tudják a fentiek megvalósulását biztosítani Magyarország területén.

Tevékenységünk során messzemenően törekszünk a legteljesebb diszkrécióra, illetve mozgásunk, feladataink végrehajtása során birtokunkba kerülő adatok, információk megőrzésére, a megrendelő által meghatározott mértékű titoktartásra kötelezettséget vállalunk.
 

 

ROBICON Személy és Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. 7477 Szenna, Rákóczi u. 20.

Telefon: +36 209313293 | Fax: +36 72224099 | E-mail: info@robicon.hu
Postacím: 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 5/b | Tárgyalási hely: 7626 Pécs, Felsőbalokány 1/D.