Személyvédelem  
Amennyiben szükségesnek tartja, hogy ideiglenesen vagy állandó jelleggel bármely személyt, adott esetben hozzátartozót védelemben kell részesíteni, akkor e tekintetben is a rendelkezésre állunk.

Munkatársaink, akik volt rendőrök, és szolgálati idejük alatt kellő tapasztalatot szereztek, a személyvédelmi tevékenység hatékony folytatásához szükséges gépjárműparkkal, hír-összeköttetési rendszerrel, illetve védelmi felszereléssel rendelkeznek.

Személyi állományunk, technikai felszereltségünk és több évtizedes tapasztalatunk alapján képesek vagyunk a megfelelő védelem biztosítására, akár Magyarország területén történő utazás során is.

Megbízásunk esetében az életvitelre, tevékenységre, veszélyeztető körülményekre vonatkozó adatok ismeretében megtervezzük a védendő személy kockázati hálóját, majd ennek megfelelően kialakítjuk a megfelelő védelmet jelentő koncentrikus biztonsági köröket és a kialakult rendszernek megfelelően biztosítjuk az igényelt védelmet.

Tevékenységünk során messzemenően törekszünk a legteljesebb diszkrécióra, illetve mozgásunk, védelmi feladataink végrehajtása során kerüljük a védett személy megszokott életritmusának megzavarását.

A védelmi tevékenység során birtokunkba kerülő, a védett személyt érintő adatok, információk megőrzésére, illetve a legteljesebb titoktartásra kötelezettséget vállalunk.
 


 

ROBICON Személy és Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. 7555 Csokonyavisonta, Széchenyi u. 190.

Telefon: +36 209313293 | Fax: +36 72224099 | E-mail: info@robicon.hu
Postacím: 7300 Komló, Köztársaság u. 15. |